MOW w Cerekwicy Nowej

Konkurs na najładniejsz± palmę wielkanocn±
4.03.2012

Palma wielkanocna jest symbolem Niedzieli Palmowej, z któr± wi±że się ¶więcenie palm - zwyczaj znany od ¶redniowiecza. Wobec powyższego Rada Samorz±du Wychowanek zorganizowała coroczny konkurs na najładniejsz± palmę wielkanocn±, którego rozstrzygniecie odbyło się 31 marca 2012 r. Wychowawcy grup zadbali o dostarczenie swoim wychowankom materiałów - gał±zek wierzby, bukszpanu, bibuły, zasuszonych kwiatów i kolorowych wst±żek, z których dziewczęta wykonały piękne palmy: duże, małe, kolorowe z żywych gał±zek i bibułkowych kwiatków. Autorkom palm, które zachwycały pomysłowo¶ci± i oryginalno¶ci± a także estetyk± wykonania, wręczono dyplomy za zdobyte miejsca oraz otrzymały nagrody w postaci ramek na fotografie, kosmetyków i przyborów do pisania. Pozostałe dziewczęta zostały obdarowane nagrod± pocieszenia w formie czekoladek. Z nagrodzonymi palmami dziewczęta uczestniczyły w niedzielnej mszy, podczas której palmy zostały po¶więcone. Konkurs okazał się doskonał± okazj± do kultywowania pięknego ludowego zwyczaju jakim jest własnoręczne robienie palm a także sposobem na wspólne tworzenie oraz kształtowanie nawyków estetycznych.


U.K.