MOW w Cerekwicy Nowej

Rak to nie wyrok
4.03.2012

¦wiatowy Dzień Walki z Rakiem jest okazj± do podejmowania różnych inicjatyw maj±cych na celu u¶wiadomienie ludziom na całym ¶wiecie, że nowotworom można zapobiegać, a je¶li nie uda się zapobiec, można je skutecznie leczyć. Z tej wła¶nie okazji nasze wychowanki miały możliwo¶ć poszerzenia swojej wiedzy na temat raka piersi i szyjki macicy. Podczas przygotowanego apelu poznały najważniejsze fakty dotycz±ce zachorowalno¶ci i profilaktyki nowotworów, obejrzały film - instruktarz samobadania piersi oraz film "Kwiat kobieco¶ci" przedstawiaj±cy historię trzech kobiet choruj±cych na raka szyjki macicy. Dziewczęta wykazały się zrozumieniem i z powag± uczestniczyły w spotkaniu.


M.P.