MOW w Cerekwicy Nowej

¦piewy w kosciele.
1.04.2012

01.04.2012r. wychowanki z gr VII udały się do ko¶cioła pod wezwaniem ¦w. Jakuba w Cerekwicy Nowej, aby upiększyć swoim ¶piewem i modlitw± niedzieln± liturgię i uroczysto¶ć Niedzieli Palmowej. Celem i głównym zadaniem udziału wychowanek we Mszy ¦w. było bliższe poznania Boga i Ko¶cioła. Występ został nagrodzony przez wiernych gromkimi brawami, co zmotywowało dziewczęta do dalszego wysiłku w tym kierunku. R.P.


R.P.