MOW w Cerekwicy Nowej

Wiosna w poezji
21.03.2012

Wiosna to najpiękniejsza, opiewana przez poetów pora roku. Przyroda stale była i jest obecna w poezji jako źródło poetyckiego natchnienia i jako przedmiot estetycznego zachwytu. Piękne opisy krajobrazów pozwalają spojrzeć bardziej wrażliwym okiem na otaczające nas piękno, a jednocześnie uczą nas miłości do ziemi ojczystej. Z okazji Dnia Wiosny wychowanki z koła wokalno- recytatorskiego wzięły udział w I konkursie recytatorskim pt. " Wiosna w poezji". Na tle pięknej dekoracji i przy dźwiękach nastrojowej muzyki dziewczęta recytowały wiersze o tematyce wiosennej. Po wysłuchaniu wszystkich 16-tu prezentacji jury jednogłośnie ogłosiło werdykt: I miejsce zdobyła Dominika, II miejsce Joanna, III miejsce Wiktoria. Po zakończeniu konkursu zaproszono wszystkich zebranych na łono przyrody aby zobaczyć jak rozkwita wiosna i budzi się wszystko do życia. Aby umilić czas zaplanowano gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.


R.P.