MOW w Cerekwicy Nowej

Współpraca z Fundacją po DRUGIE.
9.03.2012

Dziewczyny z naszego Ośrodka rozpoczęły współpracę z Fundacją poDRUGIE. Fundacja po DRUGIE pomaga młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne budować nowe, lepsze życie. Młodzież opuszczająca placówki resocjalizacyjne często nie ma żadnego wsparcia ze strony rodziny i instytucji - musi sama zadbać o swój dalszy los. Trudno zwyciężyć w takiej walce. Fundacja po DRUGIE oferuje pomoc materialną, psychologiczną oraz prawną. Dąży do stworzenia instytucji asystenta społecznego, który będzie nadzorował i pilotował młodzież w budowaniu życia na wolności. Życia bez narkotyków, bez kradzieży, bez przemocy. Takiego, na które zasługuje każde dziecko, każdy człowiek. W ramach współpracy z fundacją nasze podopieczne wykonują kartki wielkanocne. Dochód ze sprzedaży kartek wesprze działalność fundacji.


E.M.