MOW w Cerekwicy Nowej

Betlejemskie Światło Pokoju.
19.12.2011

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Symbolika jego sprowadzenia miała nawiązywać do legendy opowiadającej o wracającym z niewoli żołnierzu, który miał wykraść z Groty ogień, wierząc że dostarczenie go bliskim przyniesie im pokój i dobro. Rok później w akcję włączyli się austriaccy skauci, którzy roznosili płomień po domach i instytucjach. Ogień zapalony w Grocie Narodzenia w Betlejem i przewieziony do Wiednia przez austriackich skautów, tradycyjnie przekazywany jest dalej, trafiając poprzez organizacje skautowe do ponad 30 krajów Europy. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce Betlejemskie Światło Pokoju gości już po raz dwudziesty. Jak co roku harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafiło do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów - na Rosję, Litwę, Białoruś i Ukrainę. Przekazywane dalej poprzez chorągwie i hufce trafia także do kościołów, szpitali, domów opieki, urzędów i instytucji a poprzez nie do wielu prywatnych domów. Od kilku dni w całej Polsce trwa harcerska akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Harcerki z drużyny harcerskiej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej odebrały Światło Betlejemskie z Hufca w Jarocinie i uroczyście przekazały je proboszczowi w kościele w Cerekwicy Nowej. Dzięki temu symboliczne światło może gościć w Święta w wielu domach w naszej gminie.

G. W.