MOW w Cerekwicy Nowej

Tydzień pisania listów
14-20.11.2011

Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów został ustanowiony przez Powszechny Związek Pocztowy z myślą o pokoju na świecie. Jego celem było zachęcanie do wymiany korespondencji pomiędzy różnymi kulturami, co z kolei miało zbliżać do siebie ludzi. Początki tego nietypowego święta sięgają lat 50-tych ubiegłego stulecia, a dziś natomiast jest okazją do tego, by na nowo odkryć magię pisania listów. W dobie nowoczesnej komunikacji, pisanie tradycyjnych listów piórem na zdobionej papeterii i wysyłanie przepięknych kart pocztowych, staje się już niestety niemodne. Teraz nadeszła epoka telefonu komórkowego i komputera, a prym wiodą sms-y i e-maile. Czy zatem minął już czas pisania listów? Celem Tygodnia Pisania Listów, który rozpoczął się w naszym Ośrodku 14 listopada, była popularyzacja epistolografii. Wychowanki miały okazję pogłębić swoją wiedzę na temat zasad poprawnego redagowania listów oraz adresowania kopert. Wzięły również udział w konkursie na napisanie najciekawszego listu, którego tematem było jedno z dwóch magicznych słów: "Przepraszam… Dziękuję…". Dziewczęta mogły dowolnie zinterpretować temat i rozwinąć go. Ocenie podlegała inwencja twórcza, forma i staranność przygotowanych wypowiedzi. Podsumowaniem obchodów Tygodnia Pisania Listów była, przygotowana przez wychowanki z grupy I, inscenizacja na temat historii listu jako najstarszej formy komunikowania się ludzi między sobą.

M.P.-R., K.S.