MOW w Cerekwicy Nowej

Dom dla przyjaciela
.12.2011

MOW Cerekwica wspiera akcję "Dom dla przyjaciela".
Jest to akcja spółdzielni Socjalnej Herakles mająca na celu pomoc Schronisku dla zwierząt w Poznaniu. Spółdzielnia ta została założona przy Zakładzie Poprawczym w Poznaniu, aby wspomóc proces resocjalizacji nieletnich poprzez pracę i przedsiębiorczość. Wspieramy akcję jako wolontariusze organizując zbiórkę karmy, koców i psich kosmetyków do specjalnego pudła umieszczonego w naszym Ośrodku. Jako wolontariuszki pomalujemy i ozdobimy wcześniej wykonane przez Heraklesa budy dla psów ze schroniska tak, aby stały się przytulnym "domem dla przyjaciela". W kwietniu 2012 roku odbędzie się festyn wieńczący prace na rzecz schroniska. Będą mu towarzyszyć: - bezpłatne porady weterynaryjne i trenerskie dla właścicieli psów - pokazy psów pracujących i pomagających ludziom - zbiórka karmy i produktów do pielęgnacji zwierząt oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji. Wychowanki MOW Cerekwica również wezmą w nim udział. Każdy, kto chciałby wspomóc akcję, może przynieść karmę do naszego kartona znajdującego się w internacie, w budynku B. Szczegóły na facebooku "Dom dla przyjaciela" oraz http://herakles.spoldzielnie.org.

MM i HR