MOW w Cerekwicy Nowej

"Tydzień Tolerancji i Życzliwości".
16-22.11.2011

Tydzień Tolerancji i Życzliwości, czyli propagowanie, a także upowszechnianie wśród Społeczności wychowawczej Naszego Ośrodka zasady tolerancji, rozbudzanie i rozwijanie empatii, uczulanie na równość bez względu na narodowość, wyznanie religijne czy poglądy polityczne.
Ów tydzień rozpoczął się w naszym Ośrodku w środę 16.11.2011r. podczas zebrania Społeczności wychowanek. Pani pedagog, a zarazem główna prowadząca Tygodnia Tolerancji i Życzliwości Aniela Świątek przeprowadziła pogadankę na temat tolerancji i praw człowieka, a dziewczęta wręczyły nauczycielom, wychowawcom oraz pozostałym pracownikom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego "Słoneczka Życzliwości". Gest ten symbolizował wdzięczność, sza-cunek oraz akceptację wychowanek w stosunku do pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Podczas obchodów Tygodnia Tolerancji i Życzliwości od-był się również konkurs plastyczny, w trakcie którego dziewczęta mogły wykazać się zdolnościami plastycznymi i przekazać za pomocą prac swoją wizję tolerancji i życz-liwości. Wychowanki miały również okazję obejrzeć filmy ("Chłopiec w pasiastej pi-żamie", "Pianista", "Philadelphia") poruszające tematykę tolerancji, dyskryminacji oraz łamania praw człowieka. Dziewczęta otrzymały również śpiewniki oraz płyty z utworami muzycznymi do wspólnego grupowego śpiewania, które dotykają tematu to-lerancji. Wspaniałym uwieńczeniem obchodów Tygodnia Tolerancji i Życzliwości było wspólne wykonanie przez wychowanki oraz wychowawców Drzewa Życzliwości, na którym zawisły liście z ważnymi dla tolerancji i życzliwości słowami i symbolami.

M.G. i J.M.