MOW w Cerekwicy Nowej

"Pogadanka z okazji Dnia Rzucania Palenia".
17.11.2011

Wiele jest zagrożeń we współczesnym ¶wiecie. Bardzo niebezpieczne staj± się różnego rodzaju uzależnienia. Nikotynizm jest szeroko rozpowszechnionym nałogiem nie tylko w¶ród dorosłych. Występuje on coraz czę¶ciej w¶ród dzieci i młodzieży. Często nie s± one ¶wiadome konsekwencji wynikaj±cych z tego faktu. Aby uwrażliwić nasze wychowanki na zagrożenia zdrowotne i finansowe będ±ce następstwem nikotynizmu wychowawcy z O¶rodka postanowili zrealizować 17.11.2011 z okazji Dnia Rzucania Palenia pogadankę. Godzinn± pogadankę przeprowadził lekarz chorób wewnętrznych Krystian Andrzejczak. Dziewczęta były bardzo zainteresowane wypowiedzi± pana doktora. Przedstawił on nie tylko choroby, które mog± być skutkiem palenia tytoniu, ale również w ciekawy sposób ukazał szkodliwy wpływ palenia papierosów dla urody.


E.M.