MOW w Cerekwicy Nowej

Uroczystość z okazji obchodów 120 - lecia działalności wychowawczej w Cerekwicy oraz otwarcia placówki po gruntownej przebudowie dokonane ze środków unijnych, budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Jarocińskiego.
20.10.2011

Przebieg uroczystości z okazji obchodów 120 - lecia działalności wychowawczej w Cerekwicy oraz otwarcia placówki po gruntownej przebudowie dokonane ze środków unijnych, budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Jarocińskiego.
Z tej okazji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy 20 października br. odbyła się uroczystość z udziałem wielu szacownych Gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: ks. Prałat Artur Przybył z Archidiecezji Poznańskiej, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Pan Tomasz Bugajski, Starosta Jarociński - Pan Mikołaj Szymczak, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Pan Jan Grzesiek, Wicekurator Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Pani Hanna Rajcic - Merkel, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu - Pani Joanna Ganowicz oraz Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Edukacji i Organizacji Placówek w tymże Departamencie - Pani Wanda Grzybek, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Uzależnieniem w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW - Pani Hanna Waszak - Rudecka, Wicewójt Urzędu Gminy w Jaraczewie - Pan Stanisław Andrzejczak oraz Wiceprzewodnicząca tamtejszej Rady Gminy Pani Zofia Wiśniewska. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli Radni Powiatu Jarocińskiego Panowie - Stanisław Martuzalski i Teodor Grobelny oraz byli starostowie - wspomniany już Stanisław Martuzalski i Sławomir Wąsiewski. W uroczystości naszej uczestniczyli także przedstawiciele nauki: prof. dr hab. Wiesław Ambrozik - Kierownik Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu i dr Jolanta Wierzbanowska z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Zaszczycili nas także przedstawiciele sądownictwa: Pani Hanna Piekarska - Przewodnicząca WRiN Sądu Rejonowego w Jarocinie i Pani Dorota Pietrzek - sędzia rodzinny w tymże Sądzie oraz Pani Sędzia Edyta Janiszewska z Sądu Rejonowego w Pleszewie i Pani Justyna Liberska - Kierownik Zespołu Służby Kuratoryjnej w tamtejszym Sądzie. Wśród naszych gości był także Pan Marian Gulcz - prezes Oddziału ZNP w Jarocinie, przybyli także dyrektorzy bliźniaczych placówek: Pani Elżbieta Katolik - Dyr. MOW w Warszawie, Pani Beata Mally - Dyr. MOW we Wrocławiu, Siostra Renata Bojarska - Dyr. MOW w Kaliszu, Pan Paweł Rudnicki - Dyr. MOW w Koźminie, Pani Elżbieta Kwiatek - Dyr. MOW w Pleszewie, Pan Maciej Durecki - Wicedyr. MOW w Antoniewie, Pani Barbara Zakrzewska - Dyr. SOSW w Borzęciczkach, Pan Konrad Krzynowek - Dyr. DPS w Zakrzewie, Pan Eugeniusz Urbański - Dyr. DDz w Górze. Swój udział zaznaczyli także dyrektorzy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych: w Jarocinie - Pani Lidia Kalinowska i Krotoszynie - Pani Karina Bratborska. Obecni byli także sołtysi wsi Cerekwica Stara - Pan Rajmund Gęsty, Cerekwica Nowa - Pan Marek Wiertelak i Poręby - Pan Krystian Jankowski. Z ramienia realizatorów Przebudowy Ośrodka udział wzięli mgr inż. Krzysztof Kowalski - projektant, dr inż. arch. Jadwiga Pieńczewska - kierownik budowy, Pan Marek Marzyński - wykonawca i Pani Honorata Śmigielska - dyr. Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Jarocinie. W uroczystościach licznie zaznaczyli swoją obecność zarówno aktualni jak i byli pracownicy Ośrodka oraz inni zaproszeni goście. Obchody Uroczystości poprzedziła Msza św. w miejscowym Kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła celebrowana przez ks. Prałata Artura przybyła, po czym Goście udali się na poczęstunek zorganizowany w pałacowych wnętrzach Ośrodka.
Uroczystość w placówce rozpoczęła młodzież wykonaniem Hymnu Polskiego, po czym gości powitał Dyrektor placówki - Marek Krzyżostaniak.
W kolejności głos zabrali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Pan Tomasz Bugajski a następnie ks. Prałat Artur Przybył. Po wystąpieniu ks. Prałata jedna z wychowanek Ośrodka przy akompaniamencie gitary wykonała piosenkę która wprowadziła gości w nastrój artystyczny obchodów. Z kolei referat programowy obrazujący 120 - lecie tradycji wychowawczej w Cerekwicy wygłosiła Pani Henryka Groch - nauczycielka historii w Ośrodkowym Gimnazjum. W dalszej kolejności przedstawione zostały gościom slajdy z przebudowy Ośrodka począwszy od najwcześniejszych decyzji aż do dróg prowadzących do zakończenia całości inwestycji. W tym miejscu Dyrektor Ośrodka wspomniał o znaczącej roli w dziele przebudowy ówczesnej wicemarszałek Pani Krystyny Pośledniej oraz byłych starostów jarocińskich Stanisława Martuzalskiego i Sławomira Wąsiewskiego, którym wręczył okolicznościowe podziękowania i kwiaty. W następnym punkcie programu wystąpiły wychowanki Ośrodka w niezwykle ciekawym artystycznie przedstawieniu "cztery pory roku". Po zakończeniu przedstawienia głos zabrał Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Jan Grzesiek, który ustosunkował się do przemian jakie w ostatnim czasie nastąpiły w Ośrodku w Cerekwicy. Dalej w obrazie filmowym zostały pokazane migawki z życia Ośrodka. Po filmie na scenę zostali poproszeni wszyscy emeryci placówki, którym zostały wręczone dyplomy w uznaniu ich wieloletniej pracy, podpisane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Tomasza Bugajskiego. Otrzymali oni także wybite z tej okazji okolicznościowe medale upamiętniające 120 - letnią tradycję wychowawczą tego miejsca. Medale i kwiaty otrzymali także zaproszeni goście. Uwieńczeniem tej części uroczystości była śliczna piosenka wykonana przez wychowankę placówki, której akompaniował nauczyciel muzyki Pan Grzegorz Klimkiewicz. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie gościom filmu z corocznych pielgrzymek do Częstochowy, w których uczestniczy młodzież Ośrodka w czasie wakacji. Szczególne wrażenie wywołał występ harcerek, które nie tylko zaśpiewały kilka piosenek, ale także przedstawiły elementy pląsów oraz musztry harcerskiej. Warto dodać, że drużyna harcerska w Ośrodku jest dość liczna, a jej druhowie Państwo Werbińscy dbają o wysoki poziom działalności tejże drużyny. Po harcerkach został wyświetlony film ukazujący jedną z form działalności profilaktyczno - edukacyjnej Ośrodka jakimi są wycieczki. Po tym ciekawym filmie wychowanki wystąpiły w tańcu hip - hopowym, który zakończył uroczystości w placówce a goście udali się na okazjonalny obiad do Sali Bankietowej w Jaraczewie. W tym samym czasie uczestnicy konferencji pojechali Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, gdzie po uroczystym posiłku rozpoczęli swoje obrady.
Należy zaznaczyć także, że w trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć tych pracowników placówki, którzy odeszli na wieczną wartę. Podczas uroczystości Prezes Oddziału ZNP w Jarocinie Pan Marian Gulcz Uchwałą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego uhonorował Dyrektora Ośrodka Marka Krzyżostaniaka oraz Sekretarza placówki Panią Wiesławę Klaus Złotą Odznaką ZNP. Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrektora i Rady Pedagogicznej liczne kwiaty, gratulacje, wyrazy uznania dla działalności placówki oraz w postaci piłek, książek, obrazów, przyborów szkolnych dla wychowanek placówki.