MOW w Cerekwicy Nowej

V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna -
"Ile profilaktyki w profilaktyce?"
20-21.10.2011

Z okazji obchodów 120 - lecia działalności wychowawczej w Cerekwicy zorganizowana została V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Metodyczna dla wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz pedagogów szkolnych. Tematem węzłowym konferencji było zagadnienie "Ile profilaktyki w profilaktyce?". Organizatorem był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy przy współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja odbyła się w dniach 20 - 21 października w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. Patronat naukowy nad konferencją objął prof. dr hab. Wiesław Ambrozik kierownik Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu, który był także gościem obchodów uroczystości w Cerekwicy. Moderatorem był dyrektor MOW w Cerekwicy - Marek Krzyżostaniak.
Wykłady poprowadzili: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska z Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM w Poznaniu, członek i założycielka Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych, dr Iwona Grzegorzewska z Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz mgr Lilianna Woronowicz - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z Poznania. Wykład inauguracyjny pt. " Ile profilaktyki w profilaktyce wygłosiła dr Teresa Kobrzyńska - profilaktyk, założycielka Wielkopolskiej Fundacji ETOH, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele placówek oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych m. in. z Kwidzyna, Wrocławia, Krupskiego Młyna, Warszawy, Sobótki, Radzionkowa, Brzegu Dolnego, Antoniewa, Koźmina, Podborska, Iwin, Białej, Kalisza, Marszewa, Góry, Borzęciczek. Liczny udział zaznaczyli także pedagodzy ze szkół miasta i powiatu jarocińskiego.

A. Ś.