MOW w Cerekwicy Nowej

"Wakacje w Cerekwicy"
07-08.2011

Tegoroczne wakacje w O¶rodku pomimo trwaj±cych, intensywnych remontów nie należ± do nudnych. Wychowanki wyjeżdżały do kina w Poznaniu i Jarocinie. Korzystały z pływalni i kręgielni. Dziewczęta uczestniczyły także w wycieczkach krajoznawczych po okolicach, najczę¶ciej rowerowych. Ostatnio wychowanki w czasie jednej z wypraw ogl±dały żubry w miejscowo¶ci Cielmice oraz hodowlę żubroni - krzyżówki międzygatunkowej krowy z żubrem. Kolejnym etapem wycieczki była nauka jazdy konnej w stajni w Karolewie. Marta, Beata, Marzena, Anita i Agata próbowały swoich umiejętno¶ci jeĽdzieckich z całkiem dobrym rezultatem.

A. ¦wi±tek