MOW w Cerekwicy Nowej

"Spotkanie z policjantem"
17.06.2011r.17 czerwca 2011r z dziewczętami spotkał się aspirant Aleksander Szczepański policjant z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie zajmuj±cy się przeciwdziałaniem uzależnieniom w¶ród młodzieży, który przedstawił zagrożenia jakie niesie eksperymentowanie z różnymi ¶rodkami odurzaj±cymi zwłaszcza dopalaczami.


K.K.