MOW w Cerekwicy Nowej

"Konkurs plastyczny"
--.06.2011r.Martyna i Dominika nagrodzone!

Martyna otrzymała I, a Dominika III nagrodę w konkursie plastycznym pt."Jak wygl±dałby nasz ¶wiat, gdyby woda miała kolor czerwony?" zorganizowanym przez O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w ramach VII edycji Projektu Edukacji Ekologicznej "Kaliska Przygoda z Odpadami ", w którym to projekcie wzięło udział nasze gimnazjum.
Organizatorzy mieli na celu poszerzenie wiedzy, podniesienie ¶wiadomo¶ci ekologicznej oraz zwiększenie odpowiedzialno¶ci ludzi za stan najbliższego ¶rodowiska, a w szczególno¶ci wody. Obrazy Martyny "Katastrofa ekologiczna" i Dominiki "Czerwony ocean", zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursow±. Prace dziewcz±t były prezentowane kolejno na wystawach: w Gimnazjum w Malanowie podczas Spotkań Ekologicznych, w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w ODN w Kaliszu. Podczas uroczystego podsumowania nagrody dziewczętom wręczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego pan Tomasz Bugajski, a dyplomy - koordynator projektu - pani Lidia Łyszczak z ODN. Nasze gimnazjalistki otrzymały też katalogi z reprodukcjami swoich prac.

Wicemarszałek odnosz±c się do sukcesu Dominiki i Martyny wysoko ocenił pracę naszej placówki.


J. B.