MOW w Cerekwicy Nowej

"Dzień Dziecka w Domu Dziecka w Górze"
4.06.2011r.2 czerwca br. dziewczęta z O¶rodka zostały zaproszone na Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka do s±siaduj±cej z Cerekwic± placówki w Górze. Wychowanki brały udział w zabawach sprawno¶ciowych, plastycznych, zdobywaj±c nagrody i wyróżnienia.
Nasze dziewczęta doskonale spisały również jako opiekunki młodszych dzieci. Prowadziły pl±sy i zabawy, aktywnie wyróżniaj±c się spo¶ród innej, uczestnicz±cej w festynie młodzieży. Wychowanki odnowiły stare znajomo¶ci, nawi±zały nowe kontakty, a przede wszystkim dobrze się bawiły i w miły sposób spędziły czas.

A. ¦wi±tek