MOW w Cerekwicy Nowej

"XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny i Plastyczny w Wadowicach"
2.06.2011r.Artystyczny sukces Dominiki.

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny i Plastyczny w Wadowicach nazywany popularnie "papieskim" jest najbardziej znanym konkursem plastycznym dla młodzieży w¶ród tych poruszaj±cych tematykę etyczn± i religijn±.
Propaguje my¶li i ideały życiowe Jana Pawła II. W 2002 roku uzyskał specjalne błogosławieństwo papieża. Aktualnie jego patronem jest Kardynał Stanisław Dziwisz. Temat XI edycji to "Wolno¶ć i odpowiedzialno¶ć - nauki Jana Pawła II w naszych sercach".

Z naszej placówki wyzwanie podjęły: Ewa, Gosia i Natalia z pierwszej grupy, Angelika i Beata z drugiej, trzeci± reprezentowały Martyna i Dominika, a czwart± Kasia i Roksana. Wszystkie dzieła reprezentowały wysoki poziom artystyczny i zostały wysłane na konkurs. Wkrótce do O¶rodka dotarły gratulacje i zaproszenie do Wadowic na uroczysto¶ć ogłoszenia wyników dla Dominiki i opiekuna.

Po długiej podróży i noclegu w hotelu, w bajkowo pięknej podhalańskiej wiosce Lanckorona (fot. 1,2), rano 2 czerwca została odprawiona Msza ¦więta dla laureatów w wadowickiej bazylice (fot. 3,4,5), w której kiedy¶ modlił się młody Karol Wojtyła. Gala finałowa, która odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury miała niezwykle uroczysty przebieg. W¶ród zaproszonych go¶ci byli przedstawiciele Senatu Rzeczpospolitej, duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej, komendanci głównego i małopolskiego OHP, starostw Krakowa, Wadowic, uniwersytetów muzeów… (fot. 6,7).

Po czę¶ci oficjalnej (fot.8,9), artystycznej (fot. 10,11,12), poczęstunku w postaci słynnych "papieskich kremówek" - wreszcie ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród. Emocje sięgnęły szczytu. Po długiej, długiej serii wyróżnień, wreszcie doczekali¶my się. Dominika zdobyła III nagrodę w¶ród 587. nadesłanych na konkurs prac. Gratulujemy Ci Dominiko, to naprawdę duży sukces (fot. 13, 14). Potem zwiedzanie wystawy pokonkursowej (fot. 15,16,17) i kilka miłych słów pod adresem organizatorów wpisanych do księgi pami±tkowej w imieniu naszej placówki (fot. 18). Jeszcze tylko spacer po Wadowicach i muzeum Papieża z pani± przewodnik (fot. 19-24) i powrót do Cerekwicy.


J.B.