MOW w Cerekwicy Nowej

"Dzień Dziecka w sali wiejskiej"
1.06.2011r.01 czerwca 2011r. w sali wiejskiej odbyła się wspólna impreza z okazji Dnia Dziecka, zorganizowana przez Koło Młodzieży Wiejskiej z opiekunem oraz Radę Samorz±du Wychowanek MOW w Cerekwicy Nowej wraz z nauczycielami i wychowawcami. Grupa teatralna "Teatr MOW-a" przygotowała krótk± inscenizację "Witaminki" będ±c± zmodyfikowan± wersj± znanej wszystkim dzieciom bajki o Jasiu i Małgosi. Oprócz dziewcz±t w przedstawieniu wystapił go¶cinnie nauczyciel J. Krawczyk.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcyjnych zabaw i konkurencji: "Wesoły Poci±g", "Taniec Belgijski",
rzut piłeczk±, biegi w workach, konkurs pisenki i recytacji wierszy,
dla poprawienia kondycji podawano kielbaski z grilla, owoce i napoje. Dla upamiętnienia Dnia Dziecka, wychowanki O¶rodka wykonywały artystyczne malowanie twarzy.


U.K.