MOW w Cerekwicy Nowej

"Biwak w Kobylej Górze"
2-3.05.2011r.W dniach 02.05 - 03.05.2011 r. Drużyna Harcerska z MOW w Cerekwicy Nowej uczestniczyła w Biwaku w Kobylej Górze. Dziewczęta miały możliwo¶ć sprawdzenia w praktyce poznanych w ci±gu roku umiejętno¶ci teoretycznych. Znakomicie dały sobie radę z rozbijaniem namiotów, szyfrowaniem wiadomo¶ci i samarytank±. Humor dopisywał wszystkim, żadna harcerka nie przestraszyła się zimna i ¶niegu.:)

G. Werbińska