MOW w Cerekwicy Nowej

"Światowy Dzień Ziemi."
10.04.2011r.Corocznie 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest krzewienie postaw ekologicznych i uświadomienie problemów związanych z ekologią i ochroną środowiska. Hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Ziemi są lasy. W niedzielę 10 kwietnia dziewczęta należące do Rady Samorządu Wychowanek przybliżyły ideę tego dnia oraz przygotowały konkursy związane z problematyką ekologiczną. Każda z grup miała za zadanie wykonać dwa plakaty popularyzujące treści ekologiczne, napisać ekorymowankę oraz 5 przykazań ekologicznych. Wykonane prace promowały postawy proekologiczne i świadczyły o wrażliwości i znajomości problemów związanych z ochroną naturalnego środowiska.

J. Wypijewska