MOW w Cerekwicy Nowej

"XXXI Regionalne Prezentacje Teatrów Dzieci
i Młodzieży Kalisz 2011"
5.04.2011r.

5 kwietnia grupa teatralna "Teatr MOWa" brała udział w XXXI Regionalnych Prezentacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży Kalisz 2011 organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
W prezentacjach uczestniczyło 21 zespołów: 9 w kategorii szkół podstawowych, 3 w kategorii gimnazjów i 8 w kategorii ponadgimnazjalnej (wszystkie zespoły zostały wcze¶niej nominowane do występów finałowych podczas eliminacji rejonowych). Programy zespołów oceniała komisja artystyczna w składzie: Zofia Wójcik - kulturoznawca, instruktor teatralny (Warszawa), Marian Kamecki - teatrolog, instruktor teatralny (Działdowo) oraz Mariusz Kozubek - aktor, reżyser (Gliwice). Jury oceniało przedstawienia według następuj±cych kryteriów: dobór repertuaru, reżyseria, oprawa scenograficzna, kultura słowa i opracowanie muzyczne. Bior±c pod uwagę bardzo wysoki poziom wszystkich występów z ogromnym zaskoczeniem i jeszcze większ± rado¶ci± zareagowały¶my na wyniki obrad jury, które przyznało Teatrowi "MOWa" za przedstawienie "Pchła Szachrajka" II miejsce w kategorii gimnazjów oraz nagrodę w kwocie 400 zł.

A. PlucińskaWyniki