MOW w Cerekwicy Nowej

"Kaliska przygoda z odpadami"
28.03.2011r.

W zwi±zku z tym, iż nasz O¶rodek uczestniczy w projekcie Kaliska przygoda z odpadami organizowanym przez Zwi±zek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, uczennice klasy I i II Gimnazjum wzięły udział w konkursie plastycznym "Jak wygl±dałby nasz ¦wiat, gdyby woda miała kolor czerwony?".
Wychowanki wykonały 5 prac plastycznych pod kierunkiem pana Janusza Bogatko, z których 2 zostały wysłane na w/w konkurs.
prace wykonały, w kolejno¶ci:
1. Skażony staw - Angelika
2. Czerwony ocean - Dominika
3. Tak wygl±dałby nasz ¶wiat gdyby woda miała kolor czerwony- Małgosia
4. W poszukiwaniu czystej wody - Marta
5. Katastrofa ekologiczna - Martyna.

J.K.