MOW w Cerekwicy Nowej

"Budynek internatu po przebudowie"
25.03.2011r.

Budynek internatu (dawny budynek aministracji) po przebudowie.
-od parteru do II piętra-