MOW w Cerekwicy Nowej

"Przebudowa placówki - budynek B"26.11.10r.
23.12.10r.
18.02.11r.
18.03.11r.