MOW w Cerekwicy Nowej

"Przebudowa placówki- budynek B"Dawny budynek administracji - czerwiec 2010r.

Czerwiec 2010r.


Czerwiec 2010r.

Lipiec 2010r.


Lipiec 2010r.

15.07.2010r.

5.08.2010r.

sierpień 2010r.

sierpień 2010r.

1.09.10r.

1.10.10r. - drugie piętro

28.11.10r. 2.02.2011r. - parter