MOW w Cerekwicy Nowej

Wakacje - biwak w Cerekwicy Nowej w dniach 06.07 - 26.07.2020 r.

3.08.2020

Dziewczęta będące podopiecznymi WSZPT-W w Cerekwicy Nowej wzięły udział w nowej formie wypoczynku letniego, a mianowicie w zorganizowanym biwaku na terenie naszej placówki. Biwak trwał trzy tygodnie, a do głównych jego założeń należało umożliwienie wychowankom aktywnego spędzania czasu wolnego w sposób alternatywny i kreatywny, pobudzający i zachęcający do podejmowania nowych do tej pory często nieznanych czy też niepodejmowanych form aktywności wakacyjnej.
Podczas biwaku zostały też omówione zasady, którymi kierowaliśmy się w naszej społeczności, a które były alternatywą dla obowiązującego w roku szkolnym regulaminu. Dziewczęta miały czas na odpoczynek, "młodzieńcze lenistwo", na jakie mają czas ich koleżanki i koledzy, którzy w tym czasie przebywają w domach.
Codziennie, wychowanki wespół z wychowawcami dbały o porządek w pomieszczeniach internatu i na terenie placówki, wyjeżdżały na zakupy, które musiały także zaplanować w taki sposób by przygotować samodzielnie posiłki. W ten sposób uczyły się racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oraz zakupioną żywnością. Wychowawcy czuwali, pomagali i wspierali wychowanki w tychże działaniach. W/w działania pozwoliły dziewczętom usystematyzować i udoskonalić własne umiejętności społeczne i interpersonalne. W czasie trzytygodniowego biwaku wychowanki korzystały z różnych atrakcji. Odbywały się piesze i rowerowe wycieczki do lasu i po najbliższej okolicy, które spowodowały, że dziewczęta poznały przyrodę i krajobraz charakterystyczny dla powiatu jarocińskiego. Rozwinęły u wychowanek zainteresowanie turystyką regionalną, wdrożyły je do aktywnego spędzania czasu wolnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania. Podczas wypoczynku podopieczne korzystały również z kąpieli wodnych, słonecznych nad jeziorem Cichowskim w Cichowie oraz Grzymisławskim koło Śremu. Dziewczęta miały możliwość skorzystania z basenu krytego w Jarocinie, oraz gdy tylko pogoda na to pozwalała, również z przygotowanego basenu wodnego w Ośrodku. Wychowanki uczestniczyły w wycieczkach edukacyjnych. W pierwszej do Gołuchowa, gdzie dziewczęta odbyły spacer ścieżką edukacyjno - przyrodniczą do zagrody żubrów. Z kolei, w drugiej do Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie. Dziewczęta zwiedziły muzeum, poznały historię Wielkopolskich Rytmów Młodych oraz wzięły udział w warsztatach "Zrób to sam" - wykonując aplikacje - nadruki na lnianych torbach metodą szablonu. Codziennie, odbywały się także zajęcia muzyczne, plastyczne, czytelnicze, filmowe czy rękodzielnicze. W ramach podnoszenia sprawności fizycznej i rozwijania zainteresowania sportem dziewczęta często grały w piłkę siatkową i plażową, oraz miały możliwość nauki gry w kręgle w Jarocinie. Dzięki temu podnosiły sprawność fizyczną, zapomniały o swoich problemach i troskach, odkryły w sobie pokłady energii i motywacji do czynnego wypoczynku.
Podsumowaniem trzytygodniowego biwaku była wycieczka do lasu w Mchach. Tam odbył się "pożegnalny" grill. Dziewczęta miały okazję skorzystać z trampoliny i uczestniczyć w różnych konkursach sportowych. Spotkanie było okazją do rozmowy, wyrażenia opinii i własnego zdania przez wszystkich uczestników biwaku na temat takiej formy spędzania wakacji przez dziewczęta pozostające w Ośrodku.