MOW w Cerekwicy Nowej

Odwiedziny siostry Anna Bałchan, ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Katowicach

8.03.2020

5 marca nasz ośrodek odwiedziła siostra Anna Bałchan, ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Katowicach. Na co dzień, pani Anna zajmuje się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. Pomaga również kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu ludźmi i przymuszanym do prostytucji. Udzieliła nam kilku cennych rad i wskazówek o tym, jak unikać sytuacji w których mogłaby stać się nam krzywda, ze strony osób poznanych w internecie. Opowiedziała o sposobach werbowania młodych kobiet i sprzedaży ich za granicę. Zreferowała kilka autentycznych historii z którymi się spotkała, podczas swojej służby. Na koniec spotkania zaśpiewała piękną piosenkę o miłości człowieka, który oddał swoje życie Panu Bogu. Jesteśmy siostrze bardzo wdzięczni, za poświęcony czas głoszenia dobra.


Oliwia P.