MOW w Cerekwicy Nowej

Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

25.02.2020

25 lutego 2020r. o godzinie 12.00 w naszej placówce odbył się szkolny etap konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", który organizowany jest przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Do konkursu przystąpiły trzy uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia: Dominika T.; Klaudia Ch.; Oliwia P.;. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała szkolna komisja w składzie: Jolanta Mejzińska, Urszula Kuczerawa. Przebieg konkursu nadzorowała p. Agnieszka Jakubowska - przedstawiciel Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. Wyniki ogłoszone zostaną 13 marca br. na stronie internetowej Delegatury.
U.K.