MOW w Cerekwicy Nowej

Lodowisko w Gostyniu

4.02.2020

W dniu 4 lutego 2020r. czternaście wychowanek uczestniczyło w wyjeździe na lodowisko do Gostynia. Wyjazd zorganizowali pan Krzysztof i pan Robert, którzy czuwali nad bezpieczną jazdą wychowanek na lodzie. Celem wyjazdu było nie tylko wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej, ale także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, pokonywanie własnych słabości i lęków, rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, wzmacnianie właściwych postaw opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera lub przeciwnika oraz utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na lodowisku.
R.M., K. B.