M.łodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Storna WWW
cerekwica-mow.pl
email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl