MOW w Cerekwicy Nowej


A K T U A L N O Ś C I - CZYTAJ.........13.07.2018r.

UWAGA !

Z powodu poważnej awarii centrali telefonicznej kontakt z placówką (do odwołania) możliwy jest wyłącznie pod numerami:

SEKRETARIAT / ADMINISTRACJA (w godz. 7.00-15.00)
601 / 518 - 458

INTERNAT (w godz. 15.00-7.00)
601 / 518 - 458

KSIĘGOWOŚĆ (w godz. 7.00-15.00)
601 / 518 - 421

20.06.2018r.

Szkolny Zestaw podręczników do Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Podstawowej w MOW w Cerekwicy Nowej na rok szkolny 2018/2019

Szkolny Zestaw podręczników