Strona na Facebooku

Fanpage

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej


Strona na Facebooku

Fanpage

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy NowejA K T U A L N O Ś C I - CZYTAJ.........

10.01.2019r.

Informacja dla rodziców uczennic klasy VIII SP i III Gimnazjum dotycząca REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 znajduje się w zakładce "Dla rodziców i opiekunów"