MOW w Cerekwicy Nowej
Strona na Facebooku

Fanpage Ośrodka


A K T U A L N O Ś C I - CZYTAJ.........
13.08.2018r.

Zarządzenie nr 15/18 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie posiedzenia rady pedagogicznej

Posiedzenie RP20.06.2018r.

Szkolny Zestaw podręczników do Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Podstawowej w MOW w Cerekwicy Nowej na rok szkolny 2018/2019

Szkolny Zestaw podręczników