MOW w Cerekwicy Nowej - MOW w Cerekwicy Nowej - MOW w Cerekwicy Nowej - MOW w Cerekwicy Nowej
Ogłoszenie - Wymiana legitymacji służbowych!Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców (prawnych opiekunów)Dwutygodniowa ocena zachowania odbędzie się 22.02.2017r.Zeznania PIT-11 za 2016r. - do odbioru w dziale księgowości Ośrodka