Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

Strona na Facebooku

Fanpage

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej
Strona na Facebooku

Fanpage

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy Nowej
Od poniedziałku 22.10.2018r. "rusza" strona
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii:

www.cerekwica-mos.pl
A K T U A L N O Ś C I - CZYTAJ.........wrzesień 2018r.

Koła zainteresowań