Strona na Facebooku

Fanpage

MOW w Cerekwicy Nowej

Strona na Facebooku

Fanpage

MOS w Cerekwicy NowejA K T U A L N O Ś C I - CZYTAJ.........14.04.2019r.

Dziennik elektroniczny

W szkole działa dziennik elektroniczny - login i hasło dla uczennic i pracowników pedagogicznych są już do odbioru.
strona logowania:

http://77.55.215.165/logowanie