MOW w Cerekwicy Nowej --- MOW w Cerekwicy Nowej --- MOW w Cerekwicy Nowej


A K T U A L N O Ś C I - CZYTAJ.........
18.06.2018r.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 20017/2018 odbędzie się 22.06.2018r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej MOW w cerekwicy Nowej.