MOW w Cerekwicy Nowej---MOW w Cerekwicy Nowej---MOW w Cerekwicy Nowej---MOW w Cerekwicy Nowej---

Informacja o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców (prawnych opiekunów)A K T U A L N O Ś C I - CZYTAJ.........
22.05.2017r.

Realizacja zadania Mój wybór- Mój sukces
17.05.2017r.

Turniej Piłki Siatkowej w Gostyniu - 24.05.2017r., uczestniczy 11 wychowanek , wyjazd 16.1522.05.2017r.

Survival 2017 - Szczecin - 26-28.05.2017r., uczestniczy 5 wychowanek.9.05.2017r.

Ogłoszenie - Dzień Teatru