Strona na Facebooku

Fanpage

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej


Strona na Facebooku

Fanpage

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy NowejA K T U A L N O Ś C I - CZYTAJ.........20.02.2019r.

Informacje do rodziców/opiekunów uczennic o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego znajdują się w zakładce
"Dla rodziców i opiekunów"